Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động hỗ trợ tư vấn cải tiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ năm 2023

Toyota Việt Nam vừa phối hợp cùng Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương tổ chức lễ tổng kết hoạt động hỗ trợ tư vấn cải tiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong năm 2023. Sự kiện này nhằm đánh giá kết quả đạt được từ các hoạt động hỗ trợ mà Toyota Việt Nam đã triển khai cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Toyota Việt Nam hỗ trợ 7 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong năm 2023

Trong năm 2023, Toyota Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ 7 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo tại chỗ.

Các doanh nghiệp được Toyota Việt Nam hỗ trợ

Các doanh nghiệp được Toyota Việt Nam lựa chọn hỗ trợ bao gồm:

 • Công ty Cổ phần FITEK Việt Nam
 • Công ty TNHH Công nghiệp Toyo Taki Việt Nam
 • Công ty TNHH 1 thành viên Cơ khí Z179
 • Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long
 • Công ty Cổ phần Điện Tử G8
 • Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp MEKAMIC
 • Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Máy Số 1

Các hình thức hỗ trợ chính

Các hình thức hỗ trợ mà Toyota Việt Nam đã triển khai bao gồm:

 • Cử chuyên gia đến tư vấn, hướng dẫn tại doanh nghiệp
 • Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý, cải tiến sản xuất
 • Hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến như 5S, KAIZEN, An toàn lao động
 • Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để nâng cao năng lực sản xuất

Kết quả đạt được sau 6 tháng triển khai

Sau hơn 6 tháng triển khai các hoạt động hỗ trợ, Toyota Việt Nam đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực từ phía các doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Cải thiện tồn kho, giảm diện tích kho bãi
 • Tối ưu hóa chi phí sản xuất
 • Nâng cao năng suất lao động
 • Cải thiện môi trường làm việc an toàn, thân thiện hơn

Những kết quả này cho thấy sự hữu ích của các hoạt động hỗ trợ mà Toyota Việt Nam đã triển khai, từ đó giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển bền vững hơn.

Ý nghĩa của việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Việc Toyota Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước có ý nghĩa quan trọng, mang lại lợi ích cho cả hai bên cũng như toàn ngành công nghiệp.

Lợi ích cho doanh nghiệp được hỗ trợ

Khi được Toyota Việt Nam hỗ trợ, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sẽ:

 • Nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp
 • Cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất
 • Áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến như Lean, Kaizen
 • Mở rộng cơ hội hợp tác, tiếp cận công nghệ mới

Lợi ích cho Toyota Việt Nam

Đối với Toyota Việt Nam, hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước sẽ:

 • Mở rộng nguồn cung ứng linh kiện, phụ tùng chất lượng cao tại Việt Nam
 • Giảm chi phí nhập khẩu các linh kiện từ nước ngoài
 • Đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hạn chế rủi ro
 • Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Lợi ích chung cho ngành công nghiệp

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ này còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của ngành công nghiệp hỗ trợ và ngành ô tô Việt Nam thông qua:

 • Lan tỏa các kiến thức, kỹ năng quản lý tiên tiến đến các doanh nghiệp
 • Nâng cao năng lực sản xuất của các nhà cung cấp trong nước
 • Thu hút đầu tư công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa

Nhờ đó, ngành công nghiệp hỗ trợ và ngành ô tô Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế.

Dự án hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ từ 2020-2023

Trong giai đoạn 2020-2023, Toyota Việt Nam phối hợp với Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương triển khai Dự án hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Mục tiêu của dự án

Dự án nhằm các mục tiêu sau:

 • Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với Toyota Việt Nam
 • Giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng của Toyota Việt Nam cũng như các hãng ô tô khác.

Kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện

Sau 4 năm triển khai, dự án đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ:

 • Đã kết nối với hơn 60 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước
 • Tuyển dụng được một số doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng của Toyota
 • Đang cân nhắc 6 doanh nghiệp tiềm năng để hợp tác.

Các con số này cho thấy sự thành công của dự án, từ đó tạo tiền đề phát triển lâu dài hơn cho mối quan hệ hỗ trợ giữa Toyota Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước.

Hướng phát triển trong tương lai

Trên cơ sở kết quả đạt được của Dự án hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2020-2023, Toyota Việt Nam và Cục Công Thương sẽ có những hướng phát triển trong thời gian tới.

Tiếp tục hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn nữa

Toyota Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, nhằm mục tiêu hỗ trợ thêm nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong thời gian tới. Điều này sẽ góp phần lan tỏa các kiến thức, kinh nghiệm tới nhiều doanh nghiệp hơn.

Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ hiện tại, Toyota Việt Nam còn cân nhắc bổ sung thêm các hình thức khác như hỗ trợ về công nghệ, trang thiết bị, mở rộng cơ hội xuất khẩu… Những việc này sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển toàn diện và bền vững hơn.

Kết luận

Nhìn chung, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ mà Toyota Việt Nam đã và đang triển khai mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, tạo ra nhiều giá trị cho các bên liên quan. Đây chính là hướng đi đúng đắn giúp thúc đẩy phát triển lâu dài của ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như toàn ngành ô tô Việt Nam.

Bài viết liên quan